Mystériá Blake Croucha (SK/EN)

Blake Crouch, Wayward Pines, Temná Hmota, Zelený Kocúr, Rozhovory, mystery, Twin Peaks, Akty X, Dark Matter

1. Ahoj Blake! Tvoja trilógia Wayward Pines je dôkazom toho, že patríš k fanúšikom Aktov X a Mestečka Twin Peaks, rovnako ako ja, preto by ma ako prvé zaujímalo, čo hovoríš na ich televízne návraty?

Som obrovským fanúšikom oboch seriálov. Síce som ešte nevidel nové Akty X, ale absolútne som si OBĽÚBIL tretiu sériu Mestečka Twin Peaks, ktorá bola, bezpochyby, pravým hrdinským počinom Davida Lyncha.

2. Veríš vôbec v nadprirodzeno? Ak áno, máš aj nejakú skúsenosť?

Určite verím, že na našom svete a v celom vesmíre je toho viacej ako sú naše oči schopné vidieť, ale doteraz som ešte nemal nijakú osobnú skúsenosť s nadprirodzenom.

3. Do akej miery si spokojný s televíznym spracovaním svojej trilógie, ktorá sa od predlohy podstatne líši?

Z prvej série Mestečka Wayward Pines som bol extrémne vytešený. Z druhej série... o niečo menej.

4. Z čoho vychádza druhá séria seriálu Mestečko Pines?

Keďže sme v prvej sérii použili väčšinu deja zo všetkých troch kníh, druhá bola vo väčšej miere odlišná od knižného spracovania.

5. Aj tvoja kniha Good Behavior zablúdila na televízne obrazovky prostredníctvom rovnomenného seriálu. Takže čo nás čaká ďalej? Ožijú ešte nejaké knihy?

V súčasnosti asi nie. Ale dúfam, že v budúcnosti možno Temná hmota.

6. Spomínaš si ešte na spisovateľské začiatky a na svoj prvý, veľký zlomový okamih, ktorému vďačíš za súčasný úspech?

Jasné! Určite nikdy nezabudnem na svoje ťažké začiatky. Zlomový okamih pre mňa znamenal rok 2010, keď som si uvedomil, že už nechcem písať „krátke príbehy“. Chcel som napísať niečo, čo by znamenalo obrovskú výzvu a malo poriadnu myšlienku. A potom som napísal Mestečko Wayward Pines.

7. Máš najobľúbenejší film, seriál, knihu, autora, či obľúbeného hrdinu z vlastnej knihy?

Hmm. Zaujímavá otázka. Povedal by som, že mám dve najobľúbenejšie postavy, ktorými sú dve ženy z mojich kníh. Jednou je Letty z knihy Good Behavior a druhou Joss z knihy Abandon.

8. Obsahuje tvoj proces tvorby knihy aj nejaké špecifické znaky?

Knihu začínam písať tak, že sa najprv niekoľko mesiacov snažím všeličo si zapisovať a prísť na nejaké pútavé postavy a dejové línie, ktoré idú ruka v ruke s vedeckým zameraním, ktoré ma aktuálne zaujíma. V tom čase, keď už mám dostatok materiálu, sa pokúšam vytvoriť pracovnú osnovu príbehu. Samozrejme, že sa neustále mení, ale aspoň mám približnú predstavu kam sa príbeh uberá, pripomína to mapu. Potom napíšem 500 až 1000 slov za deň až kým nemám prvý koncept. A potom, prv ako dokončím knihu, vytvorím ďalších 7 až 8 konceptov. Toto je môj proces.

9. Scenáre, knihy, rozhovory, workshopy a iné zásahy do života – vieš ešte čo je to rodina a voľný čas?

Áno! V poslednej dobe o čosi väčšmi. Zameral som sa predovšetkým na písanie kníh a trávim čas doma v Colorade. Za posledných pár rokov som sa nacestoval až-až!

10. Poňatie paralelných svetov v knihe Temná hmota je opäť veľmi originálne, no zaujímalo by my čo ťa priviedlo k tomuto fenoménu? Žeby si patril aj k fanúšikom seriálu Sliders? (Lebo ja áno...)

Rozhodne! Som fanúšikom teórií, ktoré stoja za kvantovou mechanikou, ktorá umožnila vznik teórii multiverza. Predtým ako som konečne začal písať Temnú hmotu som strávil desať rokov štúdia tejto oblasti vedy.

11. Plánuješ pre Temnú hmotu pokračovanie, seriál, alebo film?

Nie, aspoň nie teraz. Snažím sa plne sústrediť na dokončenie mojej novej knihy.

12. Môžeš nám prezradiť na aký žáner a príbeh sa môžeme tešiť?

Áno! Robím zo všetkých síl na ďalšej knihe. Môžem len prezradiť, že sa bude niesť v duchu Mestečka Wayward Pines a Temnej hmoty. Veda + napätie + tony citov.

Ďakujem ti za tvoj čas i odpovede. Je mi naozaj ľúto, že sme si to nemohli vydiskutovať z očí do očí, ale moja angličtina je naozaj mizerná. Aj preto dúfam, že sa k nám dostane viac tvojich preložených titulov. Hlavne píš, čo píšeš - práve to ťa odlišuje!

Ďakujem TI za zaujímavé otázky! Aj ja dúfam, že v tvojej krajine bude preložených viac mojich kníh.

ORIGINAL:

1. The Wayward Pines trilogy is a clear evidence that you are an X-Files and Twin Peaks fan, so am I. What is your opinion of the series comebacks?

I am a huge fan of both of those shows. I didn’t see the X-Files reboot, but I absolutely LOVED Season 3 of Twin Peaks. It was, without a doubt, the pure heroine version of David Lynch.

2. Do you believe in the supernatural? If yes, have you got any experience with it?

I certainly believe there’s more to the world and the universe than what we can see with our eyes, but I haven’t had any personal experience with the supernatural.

3. How exactly are you satisfied with the TV adaptation of the trilogy, which is quite different from the original?

I was extremely happy with Season 1 of Wayward Pines. Season 2… less so.

4. What is the origin of the second season of the Wayward Pines?

It was mainly separate from the books, because we had already used most of the plot from the first three books in Season 1.

5. Your another novel “God Behavior” was adapted for the TV series. What will be next then? Will you resurrect the other books?

I’m not sure at this moment. Hopefully Dark Matter.

6. Do you still remember the early days as a writer and the first breakthrough moment which led to your present success?

Of course! I certainly remember the hard, early days. The breakthrough for me came in 2010, when I realized that I didn’t want to write any more “small books.” I wanted to write something with huge appeal and a giant idea. The book I wrote next was Pines.

7. Have you got a favorite film, series, a book, an author or a hero from your books?

Hmm. Interesting question. I would say my two favourite characters are two women from my books. Letty from Good Behavior, and Joss from Abandon.

8. Are there any specific features during the process of writing of your books?

I start writing a book by journaling for several months and trying to come up with interesting characters and plotlines that go hand-in-hand with the science I’m currently interested in. At that point, once I have a lot of material, I’ll take a shot at creating a working outline. It will constantly change, of course, but it gives me an idea of where the story is going, kind of like a map. Then I write 500-1000 words per day until I have a first draft, and then it’s usually 7-8 drafts before I have a finished book. That’s my process.

9. Screenplays, books, interviews, workshops and other life intrusions – have you got a leisure time and have you got any time to spend with your family?

Yes! Much more so lately. I’ve tried to focus more on writing novels and staying home in Colorado. I travelled way to much over the last few years!

10. The parallel universes in the book “Dark Matter” are very original indeed. I am interested in what was the idea that led to this phenomenon? Are you a fan of the Sliders series? (Definitely, I am …)

For sure! I’m also a huge fan of the theories behind quantum mechanics that give rise to the notion of a multiverse. I spent 10 years studying that field of science before finally jumping into Dark Matter.

11. Are you planning to do the other episodes of Dark Matter or TV series, perhaps even a motion picture?

Not at this moment. I am very much focused on finishing my new book.

12. Can you tell us what is the genre of the novel and what kind of story lay behind?

Yes! I am working hard on my next novel. Without giving anything away, I can tell you it’s very much in the vein of Wayward Pines and Dark Matter. Science + thrills + tons of heart.

Thank you for your time and answers as well. I am truly sorry we can’t discuss this face to face together, but my English is really poor. I also believe, that there will be more of your novels translated in my country, too. The most important is write what you write – because that’s what differs you!

Thank YOU for the thoughtful questions! I hope more of my books are published in your country!

—Read This Next—

Komiksový Náčrtník


Vydavateľstvo: Zoner Press Autor/Ilustrátor: Petr Kopl Žáner: odborná literatúra, učebnica komiksu Rok vydania: 2018 Počet strán: 160 Jazyk: český Táto „učebnica“ by mala už podľa anotácie patriť k povinnej výbave každého začínajúceho ilustrátora, ktorý sa strmhlav chystá vrhnúť na ...
—Prečítaj si aj toto—

Trilógia Blake Croucha


Vydavateľstvo: Zelený kocúr Autor: Blake Crouch Žáner: mystery, thriller, krimi, sci-fi Jazyk: slovenský I. Borovice Rok vydania: 2016 Počet strán: 296 Vyšetrovanie prípadu dvoch zmiznutých kolegov z FBI, ktorým je poverený agent Ethan Burke prerastá v boj o zdravý rozum. ...