...o uveriteľných faktoch s Majou Säfström (SK/EN)

Maja Säfström, Kniha, autorka, ilustrátorka, Atlas, Albatrosmedia, Rozhovory, 2018, SK/EN

(SK)

1. Ahoj Maja, mohla by si sa našim slovenským čitateľom v skratke predstaviť?

Ahoj!
Volám sa Maja Säfström. Mám 30 rokov a pracujem ako ilustrátorka a autorka. Mám dve deti – trojročné a ročné, vlastním štúdio a obchod v Štokholme, kde predávam produkty z môjho obchodíka a vytváram knihy.

2. Ako už iste vieš, nedávno sa do našich kníhkupectiev vďaka vydavateľstvu Albatros dostal tvoj The Ilustrated Compendium Of Amazing Animal Atlas. Zaujímalo by ma, či si sa s jeho slovenskou alebo českou verziou už stretla a čo na ňu hovoríš.

Ešte som nedostala fyzickú verziu slovenskej edície mojej knihy, ale nemôžem sa jej dočkať. Videla som veľa milých obrázkov o nej od ľudí píšucich o nej. Som naozaj šťastná ako vyzerá. Myslím si, že vydavatelia odviedli skvelú prácu prekladom obálky do slovenčiny a udržaním vzhľadu knihy!

3. Kde všade si už publikovala?

Moju knihu vydali už v: Švédsku, USA (aj Austrálii a Veľkej Británii), Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Poľsku, Kórei, Hongkongu, Holandsku, Nórsku, Španielsku a Rusku!

4. Napríklad mne a mojej trojročnej škôlkarke Vilme sa Tvoj Atlas veľmi páči. A to nielen kvôli jednoduchým ilustráciám, ale aj uvádzaným faktom. Niektoré prekvapili dokonca aj mňa. Ako si sa k nim dostala a čo ťa vôbec priviedlo k nápadu napísať a nakresliť knihu v takomto štýle?

Vlastne, sprvu som nemala plán vytvoriť knihu. Kamarát ma požiadal, či by som nenakreslila chobotnicu, pretože si myslel, že sú tak fascinujúce, že som začala o nich čítať a ukázalo sa, že sú tak fantastické, až som vytvorila ilustráciu s faktami o nich (tak ako v mojej knihe) a zavesila ju na instagram. O pár týždňov neskôr mi vydavateľ poslal mail a žiadal, či by som mohla vytvoriť celú knihu o zvieratách!!!

5. Keď nebudeme brať v úvahu, že si študovaná architektka, tak radšej píšeš alebo kreslíš? Alebo máš snáď ešte inú obľúbenú činnosť?

Dobrá otázka. Vlastne, mám rada aj jedno, aj druhé. Milujem kombinácie ilustrácií a textu.

6. Dopočul som sa, že si začala i podnikať. Vraj máš vo Švédsku svoj obchodík. Môžeš nám teda prestaviť aj jeho sortiment a Tvoju víziu.

Určite! Spustila som internetový obchod! Od začiatku som zdieľala štúdio s mojím priateľom, ktorý má naozaj krásnu kanceláriu architekta (Lowenwidman.se), ale veľmi rýchlo sa to vymklo spod kontroly, pretože veci do môjho obchodíka zaberali skoro všetok priestor.
Takže som potom našla krásne štúdio v Štokholme, ktoré malo veľmi pekný výhľad do ulice. Otváracie hodiny v kamennom obchode mi robia trošku problém, ale vždy je možné napísať mi mail a uistiť sa, či tam v daný deň budem.
V mojom obchode mám veci, ktoré mám rada, moje ilustrácie a iné veci, ktoré vytváram spolu s ilustráciami, takisto nejaké pekné perá a potreby z papiernictva, ktoré sa mi páčia!

7. Musím sa priznať, že moja priateľka je fanúšičkou švédskeho herca Dolpha Lundgrena a zároveň sníva aj o vašej krajine. No máš aj Ty svojich vysnívaných autorov, hercov či krajiny, ktoré by si chcela navštíviť?

Myslím, že v skutočnosti Dolph Lundgren žije v Los Angeles, takže bude musieť ísť tam, ak ho chce navštítiť :-)
Obdivujem veľa ľudí. Ale pri otázke, akých ľudí by som chcela navštíviť, odpovedám, že najmä iných tvorivých ľudí, s ktorými som sa spoznala cez instagram a stali sa mojimi priateľmi. Bolo by milé niektorých stretnúť aj osobne. Máme toho toľko spoločného.

8. Čo Tvoj obľúbený film, kniha, komiks, zviera či dinosaurus?

Vo Švédsku máme úžasnú autorku – Liv Strömqvistovú, bolo by úžasné, ak by jej tvorbu preložili do slovenčiny (možno už sa tak stalo), vytvára komiksy, je veľmi múdra a ženská.

9. Keď už som spomenul tých dinosaurov. Tvoj druhý atlas sa venuje práve im. Plánuješ v tejto tradícii zaujímavých atlasov pokračovať, alebo sa chystáš pre zmenu skúsiť niečo iné?

Haha! Vlastne, moja druhá kniha je o vyhynutých zvieratách, ale NIE o dinosauroch :-) a teraz pracujem na tretej knihe, tiež o zvieratách, najmä o mláďatách :-) Je to skutočne zábava pracovať na nej, potom ale pripravím knihu aj na iné námety..!

10. Z Tvojich kníh sú bestsellery – nebojíš sa, že Ti stupne sláva do hlavy? Alebo sa tak snáď už stalo? Len pripomínam, že priatelia a rodina sú stále tým najcennejším...

Haha, vlastne byť „bestseller“ autorkou nie je nič, čo by som nejako zaregistrovala v rámci svojho bežného života. Myslím, že som ako väčšina ľudí – vstanem, naraňajkujem sa s rodinou, odvediem deti do škôlky, idem do štúdia a pracujem! Najťažšie je neporovnávať sa s tým, čo robia ostatní. Snažím sa nazerať do svojho vnútra a robiť, čo chcem, a najmä neprispôsobovať sa príliš tomu, čo očakávajú ostatní, čo môže byť ozaj náročné.

Ďakujem Ti za Tvoj čas i rozhovor a držím Ti do budúcna palce. Pozdravuj doma a pokiaľ zablúdiš na Slovensko, pokojne sa ozvi.

Vlastne, medzi 8 - 12. novembrom prídem do Bratislavy v rámci proma knihy.

(EN)

1. Hi, Maja. Could you introduce yourself to our Slovak readers briefly?

Hi!
My name is Maja Säfström. I am 30 years old, and work as an illustrator and author. I have two kids that are 3 and 1 years old and my own studio and shop in Stockholm, where I sell my products from my shop (majasbokshop.com) and make my books!

2. As you know for sure, your „The Illustrated Compendium of Amazing Animal Atlas“ arrived to our bookstores thanks to Albatros publisher. I would be interested if you met a Slovak or
Czech version of your book and what are your thoughts of it?

I have not received a physical copy of the slovak edition of my book yet but I can’t wait to see it, I have seen many lovely pictures of it on from people writing about the book. I am really happy about how it looks, I think the publishers made an excellent work translating the cover to Slovakian and keeping the look of the book!

3. Where did you published already?

My book is so far published in : Sweden, USA (and Australia and Great Britain), France, Italy, Germany, Poland, Korea, China, Hongkong, Holland, Norway, Spain, and Russia!

4. For instance, I and my three-years-aged kindergarten-visiting daughter Vilma like your Atlas very much. Not even due to plain illustrations, but also facts stressed in this book. Even I was
surprised by some of them. How did you get to them? And what led you to an idea write and
draw a book in this style?

Actually I did not have a specific plan to make a book, it was a friend of mine that asked if I could draw an octopus because he thought they were so fascinating, so i started to read about them and it turned out that they were so fantastic, so I made an illustration with facts (just like in my book) and posted it to my instagram. And a few weeks later a publisher emailed me and asked if I could make a whole book about animals!!

5. When we omit you are a architecture graduate, do you like more writing or drawing?

Good question. I actually love them both. i love to combine illustrations with text!

6. I heard you even started your own business. With a store in Sweden. Could you introduce ourselves to your assortment and vision?

Yes! It started with a webshop! from the beginning I shared my studio with my boyfriend, who has a really really nice archtitect office (Lowenwidman.se) but it got out of control because my webshop things kind of took over the whole space. So then I found a really nice studio space in stockholm which has a nice shop window to the street. I am not really good with opening hours in the physical shop but its always possible to email me and double check if I will be there a certain day!
In my shop I have things I like, my prints and some other things that I produce with my illustrations, and also some nice pens and other stationeries that I like !

7. I have to admit, that my girlfriend is a fan of Swedish actor Dolph Lundgren and is also dreaming of your country. Do you have some admired authors, actors or countries you desire
to visit?

Actually I think Dolph Lundgren lives in Los Angeles so she would have to go there to visit him =)
I have many people that I admire. But when it comes to people I want to visit I think I would answer other creative people that I have gotten to know through instagram and that have become my friends, would be lovely to meet some of them in real life! We share so many things.

8. How about your favourite movie, book, comic, animal or a dinosaur?

We have an amazing author in sweden who is called Liv Strömqvist, it would be so cool if she was translated to slovakian (maybe she already is) she makes comics and is very smart and feministic!

9. Mentioning dinosaurs... Your second atlas is supposed to be devoted just to them. Do you plan to continue in this interesting atlas tradition or would you try to do something else for
change?

Haha! Actually my second book is about extinct animals but NOT dinosaurs =) and now I am making my third book, its also about animals, animal babies =) its really fun to make but after this one I will make some books on other themes..!

10. Your books became bestsellers – are you not afraid to lose yourself to fame? Just to remind that friends and family are still most important things in the world...

haha, actually being a "bestseller" is nothing that I notice in my everyday life. I think I am as most people, go up have breakfast with my family, take the kids to kindergarten and then go to the studio and work! the hardest thing is to not compare myself to much to what other do. I try to look inside and make what I want and not adjust to much to what I think that other expect from me. but that can be really difficult.

Thank you for your time and I keep my fingers crossed. Give my regards at home and if you go to Slovakia one day, just give us a message.

I am actually coming to Bratislava sometime 8-12 november to promote the book!

Za skvelý preklad vďačím skvelému Marekovi "Páperíčko" Brenišinovi

—Read This Next—

Ilustrovaný ATLAS neuveriteľných FAKTOV O ZVIERATÁCH


(The Illustrated Compendium of Amazing Animal Facts) Vydavateľstvo: Albatros Autor/Ilustrátor: Maja Säfström Žáner: pre deti, náučná Rok vydania: 2018 Počet strán: 120 Jazyk: slovenský Tento zvierací Atlas sa predovšetkým zameriava na mladších čitateľov. Predstavuje náhodný, no veľký výber živočíšnych ...
—Prečítaj si aj toto—

Halloweenska anketa vol. 2


Vítam Vás pri druhej, novej a zároveň i prvej tohtoročnej Halloweenskej ankete. Rozpisovať sa o tomto pohanskom sviatku, na Slovensku známom predovšetkým ako Sviatok všetkých svätých sa veru opäť nebudem, pretože cieľom tejto ankety je predstaviť strach tých vyvolených, ktorí ...