...nielen o Darwinových cenách s Wendy Northcutt (SK/EN)

o Darwinových cenách, Wendy Northcut, Rozhovory, o smrti

1. Ahoj Wendy. Podľa toho čo o sebe píšeš, pôsobíš ako vhodná kandidátka Darwinovej ceny. Tak ako to vidíš ty?

Vskutku, som hrozne zvedavý typ a nemehlo k tomu (často mi padajú veci, potkýnam sa).
Môj prvý príbeh v knihe Odpočítavanie do konca vykresľuje, ako to vyzerá, keď sa práve chovám hlúpo! Zlomila som si vtedy členok veľmi hlúpym spôsobom. Sú v slovenskom vydaní knihy aj ilustrované postavičky? Nemám knihu teraz pri sebe, pretože som práve v maminom dome.

Prikladám obrázok:

...inokedy som zase išla návštevu autom a šoférovala som osemdesiat kilometrov. Už v cieli, ý dome, som potom povedala: “Musela som si zabudnúť kabelku.“ Keď som sa vrátila k autu, tak som si všimla, že kabelka ležala na zadnom nárazníku. Dodnes nechápem, ako tam mohla vydržať osemdesiat kilometrov a nespadnúť. Čas ma možno zmenil. Možno ma zmenil pomalý meditatívny proces vyrábania keramiky. Ak vyhrám Darwin Award, dúfam, že koniec bude rýchly.

2. Slovenské vydavateľstvo Albatros nedávno vydalo už tvoju druhú knihu (Odpočítavanie konca). Údajne ich ale vyšlo viac. Môžeš nám o nich niečo povedať?

Som vďačná vydavateľstvu Albatros za to, že preložili moje príbehy do slovenčiny. A som rada, že začali vydaním mojej najnovšej knihy. Nie je, samozrejme, potrebné vydávať ich v poradí, keďže jednotlivé príbehy sú jednostránkové anekdoty.
Zjednocujúcim motívom mojich kníh je veda. Darwin Awards pomáha zmierniť stres z nutnosti jednať s hlúpymi ľuďmi každý deň. Nie je to vina samotných ľudí, oni sa tak už narodili, no a vďaka prírodnej selekcii dostanú, čo si zaslúžia. Veda je hlbokou témou všetkých príbehov. Tí najlepší víťazi trpezlivo plánujú a nechýba im zručnosť — naozaj do svojho zámeru investujú veľa úsilia — no a do toho sa im vždy pritrafí tá najobyčajnejšia a očividná chyba.
Každá z mojich kníh obsahuje medzi kapitolami fascinujúce eseje o vede. Tieto, žiaľ, v cudzojazyčných edíciách často nie sú preložené.

3. Mohla by si nám predstaviť stránku, porotu a predstaviť samotný priebeh udeľovania Darwinových cien?

Budem rada, ak nominujete niekoho zo Slovenska!
Nominovať svojho suseda môžete tu http://darwinawards.com/slush/submit_story.html

A tu sú dvaja výhercovia z vašich končín (z Českej republiky):
http://darwinawards.com/darwin/darwin2008-08.html
http://darwinawards.com/darwin/darwin2007-09.html

Webové stránky sú ešte z doby skutočného začiatku internetu. Začala som ich vytvárať, keď som pracovala na Stanford University v Kalifornii. Niekto si pomyslí, že web vyzerá „staro,“ a to preto, lebo JE starý. Naučila som sa programovací jazyk Perl, aby som vytvorila hlasovacie skriptá a automatický proces na prijímanie nominácií. Moderovanie prebieha pomocou dobrovoľníkov, ktorí používajú bodovací systém, ktorý som napísala v Perl. Taktiež som sa musela rýchlo naučiť Apache a UNIX, pretože v krátkom čase mal web Darwin Awards takú návštevnosť, že som potrebovala vlastný server! Bola to kopa práce, vymyslieť obrovské web stránky na samotnom počiatku internetu.
Ak nám pošlete príbeh, dobrovoľní moderátori posúdia, či vyhovuje nasledovným pravidlám: „Nominant sa dostal mimo genofond skrz úžasnú chybu vlastného úsudku, pričom daný jednotlivec je schopný dospelých rozhodnutí a udalosť je dokázateľne pravdivá.“
Spomedzi príbehov, ohodnotených moderátormi, vyberám tie s najvyšším skóre a následne posudzujem, či si zaslúžia Darwin Award. Musí ma to rozosmiať. Obyčajné veci ma už tak nerozosmievajú, ako trebárs množstvo zlodejov, ktorí kradnú medené vodiče... A zabije ich elektrický prúd.

4. Nerozmýšľala si aj o vlastnom románe? Alebo ti je kariéra spisovateľky cudzia?

Špecializujem sa na jednostránkové medailóniky (čiže anekdoty). Novelisti sú veľmi pôsobiví, keď splietajú toľko zaujímavých vlákien do jediného skvelého príbehu. Pre mňa je úžasné, že ľudia sú takí inteligentní, že dokážu písať také komplikované príbehy. K mojim obľúbencom patrí Neal Stephenson (science fiction, napríklad Diamond Age), Roger Moore (humor, napríklad The Lamb). A samozrejme George R.R.Martin a jeho Game of Thrones.

5. Klasická otázka – obľúbený film, seriál, kniha, jedlo, hudobná skupina a činnosť?

Film – Kubo a kúzelný meč alebo Matrix
Seriál – nepozerám TV
Kniha – veľa veľa kníh, tri sú spomenuté vyššie
Jedlo – špargľa pečená so šalotkou a parmezánom
Hudobník – malé miestne kapely, ako napríklad The Milkcarton Kids
Aktivita – venujem sa hrnčiarstvu

6. Pôsobíš ako milá, vtipná a hlavne zaujímavá osoba. Verím, že máš kopu veselých príhod. Mohla by si sa s nejakou podeliť?

Moja mama nosí biele topánky. Má toľko párov bielych topánok! Nedávno mi vravela, že letela do Tennessee na návštevu a až tam ju upozornili, že má na sebe dve rozdielne biele topánky!

7. Veríš aj v nadprirodzeno?

Nie, neverím v nadprirodzené veci. No verím, že veľa vecí veda zatiaľ nevie vysvetliť. Napríklad: ak človek myslí pozitívne, nastanú pozitívne udalosti, ale ak má negatívne myšlienky, tak sa mu prihodia zlé veci. Tiež si myslím, že veda by nemala byť skeptická voči vlastným pravdám. Na svete existuje mnoho vecí, ktoré sa zatiaľ vymykajú našej predstavivosti.

8. Internetom kolujú videá nádejných kandidátov Darwinovej ceny. Je ich tam čím ďalej viac. Kam si myslíš, že tá naša evolúcia smeruje?

Au! Tie videá sú zábavné. Ľudia s mobilmi dokumentujú hlúposť všade. Myslím, že nás evolúcia privedie do záhuby. Sme veľmi úspešní. Je nás priveľa. A každý vie o nepriamej úmernosti medzi IQ skupiny ľudí a ich celkovým počtom v danej skupine. Človek je bystrý, ale ľudia sú hlúpi. Neprežijeme svoj vlastný úspech. Na druhej strane, všetky tie čudné chemikálie, ktoré vypúšťame do prírody, tam budú ešte riadne dlho, čo znamená, že sa v budúcnosti vďaka evolúcii stanú súčasťou živočíšnej ríše, čo by znamenalo, že o miliardu rokov neskôr budú mať zvieratá veľmi zaujímavú biochémiu a schopnosti.

9. Ešte mi napíš, aké sú tvoje životné ciele a plány do budúcna a dám ti pokoj, až kým sa nestretneme na druhej strane. Dúfam však, že to nebude skoro a že to bude stáť za to.

Môj zlatý, dúfam, že sa nedostaneš medzi nominantov Darwin Awards, ale ak by si sa dostal, daj si záležať!
Mám nudné plány. Robiť keramiku. Starať sa o mamu. Zlepšiť si zdravie.

Mama vraví: „Spýtaj sa, či by ťa chceli pozvať na Slovensko na besedu.“
Veľmi rada by som k vám prišla, ak by niekto bol ochotný pokryť cestovné náklady. Kľudne by som prespala aj u niekoho doma, aby sme ušetrili za hotel.

ODKÁŽEM!

Nech sú vaše cesty požehnané!

Aj tvoje...

IN ORIGINAL:

1. Hi, Wendy! From what you’ve said about yourself online, you’d probably be a solid candidate for the Darwin Awards too, would you agree?

Indeed I am full of curiosity, and I am a klutz (often dropping things, tripping).
The first story in Countdown To Extinction illustrates me being stupid! Breaking my ankle in a stupid way. Did the cartoon illustrations appear in the book? I do not have the book in front of me, because I am at my mother's house.

A color cartoon is on this webpage:

Another day, I drove fifty miles to visit a friend. In the house, I said, "I must have forgotten my purse." When I returned to my car I noticed the purse was on the rear bumper, how it managed to travel 50 miles without falling off, I have no idea.
Perhaps time has changed me, perhaps the slow meditative process of making pottery has changed me. If I win a Darwin Award, I hope the end is quick.

2. The Slovak publishing house Albatros has published two of your books so far, the most recent being Countdown to Extincion. You’ve written more books in English, though. Could you tell us about your work please? Is there an underlying theme to your books?

Gratitude to Albatros for translating my stories into Slovak. I am glad they skipped forward to the most recent book. There is no need to publish sequentially, of course, the stories are "one-page vignettes."
My underlying theme is science. The Darwin Awards provide stress relief from dealing with stupid people each day. They are not at fault, they were born that way, and natural selection will give them what they deserve. Science is the deep theme of the stories. The best winners take time, skill, and planning – they really put a lot of effort into the event – but they miss the most common and obvious flaw.
Each book has fascinating science essays between the chapters, often these are not translated in the foreign edition.

3. Could you tell us more about the website www.darwinawards.com, about how you determine a winner, and about what an actual Darwin Awards ceremony looks like?

I welcome more nominations from your country! Please visit www.DarwinAwards.com/submit
Here are two winners from your country:
http://darwinawards.com/darwin/darwin2008-08.html
http://darwinawards.com/darwin/darwin2007-09.html
The website is from the actual beginning of the Internet. I started the website while working at Stanford University in California. Some people think it looks "old" and that is because it IS old. I learned Perl programming language to make the voting scripts, and the automatic submission process. The moderation process involves volunteers who use a score system I wrote in Perl. I also had to learn Apache and UNIX because quickly I had so many page views, I had to have a whole webserver for that! It was a lot of work, inventing a giant website at the very beginning of the Internet.
When you submit a story on the website, volunteer moderators judge whether it meets these rules: "Out of the gene pool, through an astounding misapplication
of the individual's own judgment, that individual being capable of
mature decisions, and that event being verifiably true." The stories they agree are good, go into the Slush Pile on the website (www.DarwinAwards.com/slush) That is where everyone can vote on the stories.
I pick the stories with the highest score to consider for a Darwin Award. It has to make me laugh. Common things just don't make me laugh anymore, like the number of crooks who steal copper wires...and electrocute themselves.

4. Have you ever considered writing a novel? Or do you not see yourself as a stereotypical novelist?

I specialize in one-page vignettes. Novelists are very impressive, weaving so many interesting threads together into one fine story. That is astonishing to me, that people are smart enough to write such complicated stories. Neal Stephenson (science fiction, ex. Diamond Age.) Roger Moore (humor, ex. The Lamb.) And of course Game Of Thrones by George R.R. Martin.

5. Classic question: What is your favorite film, show, book, food, band, and activity?

Film – Kubo and the Two Strings (animated film) or The Matrix.
Show – do not watch TV.
Book – many many books, three are mentioned above.
Food – Asparagus roasted with shallots and parmesan cheese.
Band – small local bands, like The Milkcarton Kids.
Activity – making pottery.

6. You seem like a very nice, funny, and interesting person. You must have plenty of amusing stories. What made you laugh recently?

My mother wears white shoes. She has so many pairs of white shoes! She just told me she flew to Tennessee to visit a friend, and her friend pointed at her feet, because Mom accidentally put on two different white shoes!

7. And now back to Darwin: Who are your three all-time favorite nominees? (Do you recall anyone from Slovakia having been nominated, and if yes, what did they do? Or is there a niche that Slovaks could still fill?)

In question 3 I mention two stories.
Here are submissions from your country. They are in the Slush Pile, should I add them to the Darwin Awards? Tell me which ones, and I will add them: http://cgi.darwinawards.com/cgi/search.pl?keywords=slovak+or+czech&submit=Search+Darwin&swishindex=reject.data&show_description=yes

8. Do you believe in the supernatural?

No, I do not believe in supernatural. However, I do believe many things that science cannot prove. For instance, a focus on the positive will bring positive events, a focus on the negative will cause bad things to come your way. I also believe that science should be skeptical of its truths. Much exists in the world that has not yet been imagined.

9. When I see all the videos that circulate on the internet, there are quite a few promising Darwin Awards candidates out there. Where do you think evolution will take us?

Ouch! The videos are very fun. People with cellphones are documenting stupid everywhere. I think evolution will take us to extinction. We are too successful. There are too many people. And everyone knows, the IQ of a group of people decreases as the size of the group increases. A person is smart. People are stupid. We will not survive our own success. However, all the strange chemicals we put into the environment will persist, and that means evolution will be able to incorporate them into future animals, which could give some very interesting biochemistry and powers to the animals a billion years in our future.

10. Could you tell us about your future plans or goals yet to be reached please? And since this is my last question, I hope that I won’t make it to the list of nominees anytime soon, but if I did, I’d try to go out in style!

Oh sweetie, I hope not too, but if you do it, do it well.
I have boring plans. Make pottery. Take care of Mom. Improve my health.

SENKS!

...mom says: "Ask if they would like you to come to Slovakia and give book talks." I would love to come to your country, if you could provide plane fare, and I would be happy to stay with a family to save money on lodging."

Blessings on your journeys!

—Read This Next—

Darwinove ceny


The Darwin Awards Vydavateľstvo: XYZ Autor: Wendy Northcutt Žáner: poučná literatúra, humor Jazyk: český NOVÁ EVOLUCE(New Evolution) Rok vydania: 2016 Počet strán: 256 ODPOČÍTÁVÁNÍ KONCE (Countdown to Extincion) Rok vydania: 2017 Počet strán: 280 O posmrtných nomináciách na Darwinovu ...
—Prečítaj si aj toto—

Myší hlídka


(The Mouse Guard) Autor: David Petersen Vydavateľstvo: Comics Centrum Žáner: komiks, dobrodružný, historický, fantasy Jazyk: český Počet strán: 204 (Podzim 1152), 192 (Zima 1152), 216 (Černá sekera) Rok: 2016 (Podzim 1152, Zima 1152), 2017 (Černá sekera) Tak ako malé dobrodružstvá ...