Terapia

Vlastná tvorba, Poiedka
Píšem, teda som... Autor tejto nádejnej poviedky isto ocení pokoj vládnuci za písacím stolom. Uvelebený vo svojej komfortnej zóne vyťukáva písmenko po písmenku, tvoriac vety a slová na predpotopnej klávesnici notebooku, pripúšťajúc, že by ho bolo dobré opraviť. Ľavý pánt ...